Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen migrantlarynyň dokument aladasy


Türkmen pasportlary

Türkmenistan garaşsyz ýurt bolanyndan soň, ýurtda dörän işsizlik, okuw meseleleri, beýleki ýagdaýlar bilen baglylykda müňlerçe türkmenistanly, hususan-da gyz-gelinler daşary ýurtlara çykmaga, daşary ýurtlarda okamaga we işlemäge mejbur boldy.

Netijede, olaryň maşgalalarynda daşary ýurtlarda, belli bir sebäplere görä, dokumentsiz çagalar peýda boldy. Bu ýagdaý bir tarapdan şol çagalar üçin problema bolsa, ikinji tarapdan olaryň ene-atalary üçin hem ullakan alada aýlandy.

«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň bu gezekki sany hut şu meselä - daşary ýurtlarda, Türkmenistandan gelen migrantlaryň maşgalasynda doglan dokumentsiz çagalaryň we olaryň ene-atalarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna bagyşlandy.

Gepleşigimizi diňläp, pikir-tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Türkmen migrantlarynyň dokument aladasy
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (7)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG