Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

3 million yrakly başga ýere göçdi


BMG 2014-nji ýylyň ýanwaryndan bäri azyndan 3.09 yraklynyň konfliktler zerarly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolandygyny aýdýar.

Migrasiýa baradaky halkara guramasy 23-nji iýunda «Yslam döwleti» bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söweşleriň üç welaýata – Anbar, Nineweh we Salaheddin welaýatlaryna agyr degendigini aýtdy.

Bu welaýatlardan 2.6 milliondan gowrak adam göçmeli bolupdyr.

Soňky iki aýda Anbaryň paýtagty Ramadide barýan söweşler zerarly 276 müňden gowrak adam göçmeli bolupdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG