Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň hasabaty: Pakistanda çynlakaý hukuk bozmalar bar


Aktiwistler. Pakistan.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň täze hasabatynda Pakistandaky çynlakaý hukuk bozmalar, şol sanda sudsuz we bilkastdan adam öldürmek, ýitirim etmek, adam gynamak, bikanunçylyk we dowam edýän «mezhep zorlugy» agzaldy.

2014-nji ýyl boýunça Ýurtlar babatda taýýarlanan adam hukuklary hasabaty 25-nji iýunda çap edildi. Onda žurnalistleriň ýanalmagynyň, žurnalistlere we metbugat guramalaryna ýokary derejelerde hüjüm edilmeginiň dowam edendigi aýdylýar.

Hukuk problemalarynyň arasynda türme şertleriniň ýaramazlygy, eden-etdilikli tussag etmek, deslapky tussaghanada uzak saklamak, gowşak adalat sistemasy, aşaky sudlarda garaşsyzlygyň bolmazlygy, raýatlaryň hususy hukuklarynyň bozulmagy ýaly meseleler bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG