Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Awazanyň "beýleki ýüzi"

Türkmenistanyň Balkan welaýatynda ýerleşýän Awaza syýahatçylyk zolagynyň takmynan 200 metr golaýynda zir-zibil depelerini görse bolýar. Bu zir-zibilller 2010-2011-nji ýyllarda ýykylan käbir katež jaýlaryň gurluşyk materillaryndan döräp, olar heniz hem arassalanmandyr.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG