Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kuweýt bomba pidalaryny jaýlady


27-nji iýunda Kuweýtde müňlerçe adam bir gün ozal şaýy metjidinde kast ediş hüjüminiň pidasy bolan 27 adamyň köpçülikleýin jaýlanyş dabarasyna gatnaşdy.

26-njy iýunda Kuweýt şäheriniň Ymam Sadek metjidinde, ölenlerden başga, 200 çemesi adam ýaraly boldy.

Polisiýa güman edilýän adamlaryň birnäçesinden sorag edilýändigini, janyndan geçen bombaçyny metjide getirmekde ulanylan maşynyň eýesiniň tutulandygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG