Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetliler öňki resmi bilen hoşlaşýar


Primakowyň jaýlanyş çäresi. 29-njy iýun, 2015 ý. Moskwa.

Orsýetliler 26-njy iýunda 85 ýaşynda aradan çykan öňki premýer-ministr Ýewgeniý Primakow bilen hoşlaşdylar.

Primakow, 29-njy iýunda Moskwanyň Nowodewiçiy ybadathanasynda jaýlanyş çäresi geçirilmezden öň, Bileleşikleriň öýünde saklanyldy.

Primakowyň jaýlanyş dabarasyna Russiýanyň syýasy elitasyndan ençeme adam, şol sanda Russiýanyň Goranmak ministrliginden delegasiýalar we rus parlamentinden wekiller gatnaşdylar.

Bu jaýlanyş dabarasy Russiýanyň Prawoslaw buthanasynyň baş ýolbaşçysy Patriarh Kiril tarapyndan geçirilip, bu çäre ýurduň döwlet telewideniýesinde görkezildi.

XS
SM
MD
LG