Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Şerap söweşi" geçirildi

29-njy iýunda Ispaniýanyň demirgazygyndaky Haro şäherçesinde “Batalla de Vino”, ýagny “Şerap söweşi” geçirildi. Bu dabara, her ýyl San Pedro şäheriniň "halas ediş perişdesine" bagyşlanyp geçirilýär. Rowaýata görä, V asyrda bu perişde şäheriň ruhanysy bolupdyr. Bu dabara gatnaşýanlar gije içgi içip, ir säher arzan bahaly şeraby birek-bireginiň üstüne sepýärler. “Reuters” habar gullugyndan alnan suratlar.

XS
SM
MD
LG