Sepleriň elýeterliligi

Türkmen atletleri Koreýa gitmez


Günorta Koreýadaky MERS wirusy bilen baglylykda, daşary ýurtly atletleriň käbiri bu ýurtdaky ýaryşlara barmakdan saklanmak kararyna geldi.

AP habar gullugunyň Aşgabatdan habar bermegine görä, Türkmenistanyň döwlet Sport komiteti hem, wirus howpy zerarly, öz atletlerini bu ýurtdaky oýunlardan çykarýandygyny aýdypdyr.

Günorta Koreýadaky MERS wirusynyň häzire çenli 33 adamy öldürendigi aýdylýar.

XS
SM
MD
LG