Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG heýkelleriň döwülmegini ýazgarýar


BMG-niň medeni edarasy 3-nji iýulda «Yslam döwleti» toparynyň Siriýanyň gadymy Palmira harabalygyndan tapylan bahasyna ýetip bolmajak heýkellerini weýran etmegini ýazgardy.

Jeňçi topar özleriniň gaçakçydan konfiskasiýa eden arheologiki tapyndylarynyň alty bölegini weýran edendigini, bu işiň Yslam sudunda bolan diňlenişikden soň amala aşyrylandygyny habar berdi.

YD weýran edilen heýkelleriň suratlaryny hem çap etdi.

XS
SM
MD
LG