Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy


Türkmenistanyň we Şwesiýanyň Daşary işler ministrlikleri Stokgolmda syýasy konsultasiýalary geçirdi diýip, «Trend» habarlar gullugy türkmen hökümetine salgylanyp ýazýar.

Taraplar duşuşyk mahalynda 2016-njy ýylyň fewralynda bilelikdäki biznes forumyny geçirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyrlar.

Şeýle-de taraplar Türkmenistan bilen Şwesiýanyň arasynda syýasy, söwda we ykdysady, medeni we ynsanperwerçilik ugurlarynda hyzmatdaşlyk etmegiň perspektiwalary barada pikir alyşdylar diýip, «Trend» habarlar gullugy ýazýar

XS
SM
MD
LG