Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

'Trans-Hazar' işçi topary maslahat geçirýär


Trans-Hazar gaz geçirijisi boýunça işçi topar 14-nji iýulda ýokary derejedäki ilkinji maslahatyna başlady, diýip Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Maroş Şefçowiçiň Twitterde ýazandygyny Azerbaýjanyň “Trend” agentligi habar berdi.

Maý aýynda Türkmenistana sapar eden Şefçowiçiň Azerbaýjanyň, Gürjüstanyň, Türkmenistanyň we Türkiýäniň Ýewropa Komissiýasy bilen bilelikde geljekki hyzmatdaşlygyň ýörelgelerini we praktiki ädimlerini maslahat edýändigini aýdandygy maglumatda bellenýär.

Ýewropa Bileleşigi Hazar deňziniň düýbünden gazgeçirijiniň çekilmegini göz öňünde tutýan Trans-Hazar proýekti boýunça Türkmenistan we Azerbaýjan bilen 2011-nji ýyldan bäri gepleşik geçirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG