Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Şweýsariýa: FIFA resmisi ABŞ berildi


Şweýsariýanyň häkimiýetleri FIFA-nyň resmisini ABŞ tabşyrandyklaryny aýtdylar.

Federal adalat edarasy ady agzalmadyk adamy ABŞ-nyň polisiýasyna tabşyrandyklaryny we onuň 15-nji iýulda Nýu Ýorka uçan uçarda äkidilendigini mälim etdi.

Bu adamyň ABŞ-nyň federal agentlikleriniň talaby boýunça 27-nji maýda Zurihde FIFA - halkara futbol federasiýasynyň tussag edilen ýedi resmisiniň biridigi aýdylýar. Olaryň tussag edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmileriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça ABŞ-nyň geçirýän derňewlerine esaslanylýar.

Şeýle-de Şweýsariýanyň prokurorlary 2018-nji we 2022-nji ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek hukugynyň Orsýete we we Katara berilmeginde maliýe bidüzgünçiliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem derňeýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG