Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bişkek ABŞ-nyň Askarowy sylaglamagyna garşy


Azimjan Askarow, Bişkegiň türmeside, 2011.

Gyrgyzystanyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň işleri ynanylan wagtlaýyn wekilini çagyryp, Döwlet departamentiniň tussaglykdaky gyrgyz adam hukuklaryny goraýjysyny abraýly baýrak bilen sylaglamak boýunça kararyna protest bildirdi.

Gyrgyzystanyň hökümeti 17-nji iýulda çap eden öz beýannamasynda Gyrgyzystanyň we ABŞ-nyň arasynda 1993-nji ýylda baglaşylan hyzmatdaşlyk boýunça ylalaşykdan bir taraplaýyn çykmak niýetini mälim etdi.

Mundan bir gün öň Gyrgyzystanyň adam hukuklaryny goraýjy aktiwisti Azimjan Askarowyň ogly öz atasy üçin ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Adam hukuklaryny goraýjylar üçin 2014-nji ýyl boýunça baýragyny aldy.

Askarow 2010-njy ýylda etnik özbekleriň we gyrgyzlaryň arasynda bolan heläkçilikli çaknyşyklary gurnamakda we polisiýa ofiserini öldürmekde günälenip ömürlik türme tussaglygyna höküm edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG