Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan çilimkeşlikde 'iň pes ýurt'


Bütindünýä Saglyk guramasynyň başlygy Türkmenistanyň çilim çekýänleriň sany boýunça dünýäde iň aşakdaky derejelerde durýandygyny aýtdy.

BSG-nyň başlygy Margeret Çan 21-nji iýulda Aşgabatda guralan saglyk forumynda çykyş edip, BSG-nyň soňky barlaglaryna görä, Türkmenistanyň ilatynyň diňe 8 prosentiniň çilim çekýändigini aýtdy.

Ol munuň dünýä boýunça iň pes görkezijidigini belledi.

Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmek gadagan we bu düzgüni bozanlara jerime salynýar.

2013-nji ýylda güýje giren täze kanun jemgyýetçilik edaralary bilen bir hatarda hususy kärhanalarda, guramalarda, restoranlarda, dükanlarda, medeni merkezlerde we parklarda hem çilim çekmegi gadagan edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG