Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrak goşuny uniwersiteti yzyna aldy


Yrak resmileri howpsuzlyk güýçleriniň Ramadiniň etegindäki uniwersitet toplumyny «Yslam döwleti» toparyndan yzyna alandyklaryny aýdýarlar.

Bu ýeňiş 26-njy iýulda, ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň howa zarbalaryndan soň, ekstremist topara garşy edilen garaşylmadyk hüjüm netijesinde gazanylypdyr.

Harby sözçi bu ýeriň YD tarapyndan baza edilip ulanylandygyny we onuň yzyna alynmagynyň goşunyň Ramadä, Anbaryň paýtagtyna tarap ilerlemegine kömek etjegini aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG