Radio Free Europe/Radio Liberty
Aşgabadyň ýok edilen raýonlary

Soňky ýyllaryň dowamynda “Aşgabady abadanlaşdyryş” işleriniň çäginde paýtagtyň ilatly ýaşaýyş massiwleriniň ençemesi ýer-ýegsan edildi. Olaryň käbirleriniň deregine il içinde “elitniý” diýlip atlandyrylýan jaýlar gurulsa, käbirleriniň ýerinde agaç nahallary oturdyldy. Aşaky infografikde Aşgabadyň käbir ýumrulan sebitleri barada maglumat berilýär. Jikme-jik maglumat üçin gyzyl düwmeleriň üstüne basyň.