Sepleriň elýeterliligi

“Dermanlar durnukly bahadan satylmaýar”


Lebap welaýatynyň türkmenabat şäherindäki dermanhanalaryň birindäki dermanlar.

Lebap we Mary welaýatynyň käbir ýaşaýjylary Türkmenistanda lukmançylykda ulanylýan dermanlaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen anyk, kesgitli bahasynyň ýoklugy sebäpli, hususy we döwlet dermanhanalarynda dermanlaryň bahasynyň üýtgäp durýandygyny aýdyp, şikaýat edýärler.

Bu waka Lebap welaýatynda hususy dermanhanalaryň köpüsiniň ýapylmagynyň yzýanyna gabat geldi.

Derman bilen baglanyşykly ýüze çykan soňky ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýew maglumat taýýarlady.

XS
SM
MD
LG