Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gawun sergisi

Awgust aýynyň ikinji ýekşenbesinde, ýagny 9-njy awgustda Türkmenistanda "Türkmen gawununyň güni" bellenilip geçildi. Bu gün mynasybetli paýtagt Aşgabadyň Garaşsyzlyk seýilgähinde Gawun sergisi geçirildi. Bu sergä ýurduň bäş welaýatyndan bakjaçylar, agronomlar, daýhanlar gatnaşyp, onda gawun, garpyz we kädi önümleriniň täze ýetişdirilen görnüşleri görkezildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG