Sepleriň elýeterliligi

Awstraliýanyň suwlarynda ak kit


10-njy awgustda Awstraliýanyň Gold kenarynda ak reňkdäki küýki kitiň ýüzüp barýan şekilleri göründi. Resmiler onuň “Migalu” atly ak kit bolmagynyň ähtimaldygyna we onuň Kwinzland ştatynyň suwlarynda ýaşaýan ak reňkdäki üç kitiň biridigine ynanýarlar, emma bu maglumat heniz tassyklanmady diýlip, Awstraliýanyň metbugat serişdelerinde habar berilýär.

XS
SM
MD
LG