Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Suwsuzlykdan kösenýän Hazar

Balkan welaýatynyň ozalky ady Çeleken häzirki Hazar şäherçesinde agyz suw problemasynyň indi köp ýyllardan bäri kyn mesele bolup gelýändigi aýdylýar. Bu şäherçäniň aglaba böleginde agyz suwunyň ilata ertir ir bilen sagat 7-den 8-e çenli diňe 1 sagat wagt aralygynda berilýändigi habar berilýär. Şol sebäpden ýaşaýjylaryň agyz suwuny saklamak üçin dürli ölçegdäki plastmassa gaplary, demir boçkalary öz jaýlarynyň golaý-goltumlaryna goýup, suwdan doldurmaly bolýandygyny, Hazar şäherçesiniň käbir ýaşaýjylary belleýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG