Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Mary: Gündelik durmuş

Mary şäherindäki durmuş toýlarynyň birinde gelinalyjyda seýilgählere gezelenç edip, surata düşýän ýaşlar we olaryň dogan-garyndaşlary, bazarda üzümini hapa-hupalardan arassalaýan söwdagär zenan - bularyň ählisi Mary şäheriniň käbir ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyndan bir bölek. Aşakdaky fotosergide Mary welaýatynyň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyndan käbir pursatlar şekillendirilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG