Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaý partlamalarynda 85 adam öldi


Htaýyň port şäheri Tianjinde bolan betbagtçylykda ölenleriň sany 85-e ýetdi, olaryň içinde 21 sany ýangyn söndüriji hem bar.

Bu hadysada ýüzlerçe adam ýaralandy, bir topar adamyň bolsa henizem tapylmaýandygy aýdylýar.

Häkimiýetler bu partlamalaryň howply materiallaryň saklanylýan ammarynda turan ýangyn sebäpli dörändigini aýdýarlar.

Partlamalar esasan senagat zonasynda we gijesine bolupdyr, ýogsa ölenleriň has köp boljagy çaklanylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG