Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: Resminiň öýüne hüjüm edildi


Panjabyň içeri işler ministri Şuja Hanzada janyndan geçen bombaçynyň öýüniň gapdalynda özüni ýarmagy netijesinde wepat boldy.

Bu hüjümde ýene azyndan 11 adamyň ölendigini aýdýarlar.

16-njy awgustda bolan partlamada Hanzadanyň ýerli ýaşaýjylar bilen maslahat geçirip oturan otagynyň üçegi ýumrulypdyr.

Polisiýa ol ýerde partlama mahalynda azyndan 20 adamyň bolandygyny aýdýar.

XS
SM
MD
LG