Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan: Resminiň öýüne hüjüm edildi


Panjabyň içeri işler ministri Şuja Hanzada janyndan geçen bombaçynyň öýüniň gapdalynda özüni ýarmagy netijesinde wepat boldy.

Bu hüjümde ýene azyndan 11 adamyň ölendigini aýdýarlar.

16-njy awgustda bolan partlamada Hanzadanyň ýerli ýaşaýjylar bilen maslahat geçirip oturan otagynyň üçegi ýumrulypdyr.

Polisiýa ol ýerde partlama mahalynda azyndan 20 adamyň bolandygyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG