Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Liderler ýaraşygy goldaýar


Fransiýanyň prezident diwany Fransiýanyň, Germaniýanyň we Orsýetiň gündogar Ukrainadaky doly ýaraşyk planlaryny goldajagyny aýdýar.

Kiýewiň we Orsýetiň goldawyndaky separatistleriň wekilleri 26-njy awgustda 1-nji sentýabrdan – täze okuw ýylynyň başlanýan gününden başlap, ýaraşyk düzgünlerini bozmagyň ählisini bes etmek barada ylalaşyga geldiler.

Fransuz, german we rus liderleri 29-njy awgustda telefonda gepleşenlerinden soň, fransuz prezidenti Fransua Ollandyň edarasy şeýle diýdi:

«Olar 1-nji sentýabrdan ýaraşyk düzgünleriniň bozulmagyny doly soňlamak baradaky çagyryşy berk goldadylar.”

Şeýle-de beýanatda Ollandyň german kansleri Angela Merkel, rus prezidenti Wladimir Putin bilen, ukrain prezidenti Petro Poroşenkonyň gatnaşmagynda, «gelýän hepdelerde» sammit geçirmegiň peýdaly boljagy barada ylalaşandygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG