Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Premýer öz jaýyny bosgunlara hödürleýär


Finlandiýanyň premýer-ministri Juha Sipila öz jaýyny bosgunlara teklip etjegini aýdýar, onuň hökümeti bolsa şu ýyl Finlandiýada oturym beriljekleriň sanyny iki esse köpeldip, 30 müňe çenli ýetirjegini aýtdy.

Sipila 5-nji sentýabrda özüniň Kempelede, demirgazyk Finlandiýada ýerleşýän jaýynyň häzirki wagtda az ulanylýandygyny we ony ýylyň başyndan gaçybatalga soraýanlara berip biljekdigini aýtdy.

Polşa ozal wada beren 2 müň bosgunyndan başga bolsgun alyp bilmejegini aýdýar.

Polşa, Çeh respublikasy, Wengriýa we Slowakiýa ÝB-niň bosgunlary ýerleşdirmek boýunça islendik kwotasyny ret edýär.

XS
SM
MD
LG