Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gaz kanistri onlarça adamy öldürdi


Hindistanda bir restoranda tebigy gazly kanisitrin ýarylmagy netijesinde onlarça adam heläk boldy. Bu partlama 12-nji sentýabrda, Petlawad şäherinde, Nýu-Deliniň 800 km günortasynda boldy.

Resmiler 80 töweregi adamyň ölendigini, 100-den gowrak adamyň ýaraly bolandygyny aýtdylar.

Aýdylmagyna görä, birinji partlama ikinji has uly partlama sebäp bolupdyr.

Partlama restoranyň üçegini çökerip, töwerekdäki jaýlara hem zyýan ýetiripdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG