Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýä student wizasy problemamy?


Student gyzlar

Türkiýede türkmen döwletiniň hemaýatynda bilim alýan studentlerden başga öz hasabyna okaýan we wizasyz, bikanun durumyny studentlik arkaly “düzedýän” türkmenleriňem az däldigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosyna gelip gowuşýan maglumatlarda Türkmenistandan Türkiýä student wizasy bilen gelmek meselesinde käbir problemalaryň ýüze çykýandygy habar berilýär.

Eýsem, bu ugurda soňky wagtlarda Türkiýäniň kanunlarynda we olaryň iş ýüzüne geçirilişinde nähili üýtgeşiklikler bar? Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasyndan student wizasyny nädip almaly?

Türkiýede wizasyz, gaçgak ýagdaýda işläp, soň öz ýagdaýyny studentlige öwürjek bolýan migrantlar Türkmenistana gitmänkä we giden mahaly ol ýerde student wizasyny almak üçin näme etmeli?

Azatlyk Radiosy, diňleýjilerden gelip gowuşýan köp sanly maglumatdyr islegleri nazarda tutup, "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda Türkiýä student wizasyny almak meselesine garady.

Gepleşigimizi diňläp, söhbete goşulsaňyz, hoşal bolarys.

Türkiýä student wizasyny almak problemamy?
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG