Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Durdy Pürrük hakynda näme bilýärsiňiz?


Eýran türkmenleri.

Geljek anna güni Eýrandaky Türkmensähra türkmenleri Akgala şäherinde tanymal medeniýet işgäri Durdy Pürrügiň döredijilik ýubileýini bellemäge taýýarlanýarlar.

Eýse, siz Durdy Pürrük we onuň eden işleri hakynda näme bilýärsiňiz?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda Türkmensähraly Durdy Pürrügüň durmuşyny we eden işlerini dünýä türkmenlerine ýetirmegi maksat edinýär.

Bu temada gepleşige gatnaşmak isleýänler hat@azatradio.org ýa-da metbugat@gmail.com elektronik hat salgylary arkaly biziň bilen aragatnaşyga geçip biler.

Durdy Pürrük barada öz maglumatyny, tejribelerini, gören-eşidenlerini we ýürek arzuwlaryny dünýä türkmenlerine ýetirmek isleýänler bolsa aşakdaky foruma teswir galdyryp bilerler.

XS
SM
MD
LG