Sepleriň elýeterliligi

“Ekin ogrulary peýda bolup başlady”


Lebap welaýatyndaky ekin meýdanlarynyň biri.

Türkmenistanyň Mary we Lebap welaýatlarynda ösüp ýetişen hasyllary ogurlaýan käbir ogrularyň peýda bolup başlanandygy habar berilýär. Käbir kärendeçiler we daýhanlar ogrular jezalandyrylsa-da, olaryň çeken zyýanynyň öweziniň dolmaýandygyny aýdýarlar.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýew ýörite maglumat taýýarlady. Maglumaty aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG