Radio Free Europe/Radio Liberty
Ýykylan bazarlar

Soňky ýyllarda Türkmenistanda uly şäherleriň içindäki adamlaryň gelim-gidimli bazarlarynyň ençemesi sökülip, söwdagärler şäheriň çetinde gurlan täze bazarlara göçmeli edildiler. Söwdagärleriň göçürilýän täze bazarlarynda dükanlaryň ýerleşiş amatlygy, tämizligi boýunça şertleriň degişlilikde gowudygy aýdylsa-da, olaryň uzak aralykda ýerleşmegi we dükanlaryň arenda bahasynyň gymmat bolmagy netijesinde ilat arasynda olaryň meşhurlygynyň pesdigi aýdylýar. Aşakdaky infografikde Türkmenistanda käbir ýykylan bazarlar we olaryň deregine gurlan söwda bazarlary barada maglumat berilýär.