Sepleriň elýeterliligi

“Maşgalalaryň ählisi gurbanlyk edip bilmeýär”


“Maşgalalaryň ählisi gurbanlyk edip bilmeýär”

Şu gün Türkmenistanda Gurban baýramynyň birinji güni bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 24,25,26-njy sentýabr aralygyny resmi baýramaçylyk günleri diýip yglan edip, ýörite karara gol goýdy.

Eýse, Gurban baýramy Türkmenistanda nähili bellenilýär?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa bu sorag bilen gyzyklanyp, Lebap welaýatynyň Amyderýa stansiýasyndan özüni Hemragül diýip tanyşdyran pensioner ene bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG