Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermenistan 'ar alaryn' diýýär


Ermenistan, soňky iki günde azeri oklary bilen ermeni graždanlary we esgerleri öldürilenden soň, Azerbaýjanyň güýçlerine garşy top oklary we raketa zarbalary bilen gaýtawul berjegini aýdyp, haýbat atýar.

Ermenistanyň prezidenti Serž Sarkisýan 26-njy sentýabrda hökümet komissiýasyna Azerbaýjanyň 1994-nji ýylda, Azerbaýjanyň dawaly territoriýasy bolan Dagly-Garabag üstündäki ganly konflikti soňlamak üçin baglaşylan ýaraşyk şertnamasyny gödek bozandygyny aýtdy.

Ol «Ermenistan uruşdan gorkýar, emma söweşmekden gorkmaýar» diýdi.

XS
SM
MD
LG