Sepleriň elýeterliligi

Türkmen kitaby şwed dilinde


Türkmen ýazyjysy Ak Welsapar.

Ýaňy-ýakynda Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Ak Welsaparyň “Aýpi hakyndaky rowaýat” atly kitaby şwed dilinde çapdan çykdy.

Hazarýaka türkmenleriniň durmuşyndan ýazylan bu roman eýýäm iňlis diline-de geçirildi we ol 2016-njy ýylyň başynda Angliýada neşir ediler.

Azatlyk Radiosyndan Sähra Gulam Nabi bu kitap barada kitabyň awtory ýazyjy Ak Welsapar bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG