Sepleriň elýeterliligi

“Täze obalaryň ýaşaýjylary kösenýar”


Türkmenistanda gumuň içinden paýlanyp berlen mellek ýerlerinde gurulýan ýaşaýyş jaýlary.

Balkan welaýatynda döwlet tarapyndan paýlanyp berlen mellek ýerlerinde täze obalaryň emele gelendigi, emma bu ýerlerde käbir sosial şertleriň, şol sanda mekdep, çagalar baglary, keselhanalaryň ýetmezçilik edýändigi habar berilýär.

Özüni Tuwakbibi diýip tanyşdyran balkanabatly ýaşaýjy täze obalaryň iň golaýyndaky mekdebiň obadan 6-7 kilometr uzaklykda ýerleşýändigini aýdýar. Ol bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG