Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan 25 jeňçini öldürdim diýýär


Pakistan goşuny ýurduň Owganystan bilen serhedine golaý ýerlere urlan howa zarbalarynda güman edilýän jeňçileriň 25 sanysyny öldürendigini aýdýar.

Pakistanyň aňtaw resmisi 1-nji oktýabrdaky zarbalarda owgan serhedinden 40 km çemesi daşlykda ýerleşýän alty bukynyň weýran edilendigini aýtdy.

Hökümet geçen ýyl serhet etraplarynda, hususan-da Demirgazyk Wazirstanda ýerleşýän «Talyban» jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady.

Emma muňa garamazdan, goňşy Owganystan Kabula garşy göreşýän «talyban» jeňçileriniň pakistan topraklaryny ulanmagyna rugsat berilmeginden şikaýat edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG