Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Assada garşylaryň ählisi terrorçy däl"


Prezident Barak Obama

Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Siriýanyň prezidenti Başar al-Assadyň režimine garşy durýanlaryň ählisi, Kremliň nukdaý nazaryndan seredilişi ýaly, terrorçy däl diýip, Orsýetiň Siriýanyň dört ýyllyk krizisi boýunça garaýşyna garşy çykdy.

Prezident barak Obama 2-nji oktýabrda Waşingtonda çykyş edip, Orsýetiň Siriýa babatdaky çemeleşmesi «betbagtlyk resepti» bolup durýar diýdi.

Mundanam başga, ol Orsýetiň Assad we Eýran bilen ýaranlygy ony siriýalylaryň köpüsiniň gözüniň öňünde duşmana öwürdi diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG