Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan GDA statistikasyna ýolbaşçylyk eder


Türkmenistan 2016-njy ýylda GDA ýurtlarynyň Statistika gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň geňeşine baştutanlyk eder. Şeýle karara Geňeşiň ýaňy-ýakynda Täjigistanda geçirilen maslahatynda biragyzdan gelinendigi, Türkmenistanyň hökümetiniň 20-nji oktýabrda geçiren maslahatynda yglan edildi.

GDA ýurtlarynyň Statistika gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň geňeşiniň 14-nji we 17-nji oktýabr aralygynda Duşenbede geçirilen maslahatyna Türkmenistanyň Statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygy gatnaşdy.

Türkmenistan 2012-nji ýylyň dekabr aýynda BMG-niň goldawy bilen öz ilat ýazuwyny geçirdi. Üç ýyla golaý wagt mundan ozal geçirilen ilat ýazuwynyň netijeleri yglan edilmedi.

XS
SM
MD
LG