Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

​"Görelde" ýollary

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky Pendi obasynyň ýollarynyň ünsden düşürilip, bir mahallar köçelere düşelen asfaltdan häzirki wagtda hiç bir nam-nyşan ýok diýen ýaly. Sowet döwründe “Görelde” ady bilen tanalýan bu obanyň ýollarynyň häzirki wagtda şol adyna mynasyp däldigini, obanyň käbir ýaşaýjylary aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG