Sepleriň elýeterliligi

Garaşsyzlyk türkmen halkyna nämeler berdi?


Garaşsyzlyk türkmen halkyna nämeler berdi?

27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 24-nji ýyldönümi bellenilýär. Garaşsyzlyk baýramyna ýurduň ähli welaýatlarynda taýýarlyklaryň iki aý çemesi öňünden başlandygy habar berilýär.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa türkmenistanlylaryň birnäçesi bilen söhbetdeş bolup, olaryň garaşsyzlyk barada pikir-garaýyşlaryny sorady. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG