Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: 1020 adam türmeden boşadylýar


Türkmenistanda tussaglykdaky raýatlary türmeden boşatmak boýunça günä geçiş yglan edildi.

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 24-nji senesi mynasybetli 1020 tussag türmeden boşadylýar. Prezident G.Berdimuhamedow günä geçiş baradaky permana hökümetiň we Döwlet howpsuzlygy geňeşiniň 26-njy oktýabrda bilelikde geçirilen maslahatynda gol çekdi.

Welaýat, etrap, şäher häkimlerine we beýleki degişli edaralaryň ýolbaşçylaryna günäsi geçilen raýatlary iş bilen üpjün etmek barada tabşyrygyň berlendigini türkmen mediasy habar berdi.

XS
SM
MD
LG