Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet esgeriň ölümini derňeýär


Wadim Kostenko.

Orsýetiň Baş harby prokuraturasynyň edarasy Siriýada orsýetli harby gullukçy Wadim Kostenkonyň öldürilmegi bilen baglanyşykly derňewleri başlatdy.

Bu edaranyň 28-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda derňewleriň deslapky netijeleri Orsýetiň Goranmak ministrliginiň öňe sürmelerini tassyklaýar diýilýär. Agzalýan ministrlik Kostenkonyň şahsy durmuşyndaky problemalar sebäpli öz janyna kast edendigini öňe sürüpdi.

Şeýle-de, beýanatda bu iş boýunça derňewleriň dowam edýändigi we “harby gullukçynyň ölümi bilen baglanyşykly ýagdaýlaryň derňeljekdigi” bellenilýär.

Kostenkonyň dogan-garyndaşlary onuň öz janyna kast etmegine şübheli garaýarlar. Şeýle-de, olar Kostenkonyň ölen güni özleriniň onuň bilen telefon arkaly habarlaşandyklaryny aýdyp, şol mahal onuň keýpiniň gowudygyny aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG