Sepleriň elýeterliligi

Türkmen-ukrain gepleşikleri geçirilýär


Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow (s) we Ukrainanyň prezidenti P.Poroşenko (ç), Aşgabat, 29-njy oktýabr, 2015

29-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenkonyň arasynda duşuşyk geçiriler.

Gepleşikleriň esasy temasy ýurtara hyzmatdaşlygy ösdürmek, döwletara syýasy dialogy ýokary derejede güýçlendirmek, söwda-ykdysady, oba hojalyk, energetika, maliýe, ylmy-tehniki we medeni-gumanitar ugurlardan partnýorlygy ýaýbaňlandyrmakdan ybarat, diýip resmi maglumatda aýdylýar.

Türkmenistanyň we Ukrainanyň arasynda ykdysady gatnaşyklara degişli ençeme ylalaşyk bar, bilelikdäki türkmen-ukrain komissiýasy işleýär, senagat we sosial maksatly gurluşyk proýektleriniň ençemesi amala aşyrylýar.

Şu ýylyň başynda Ukraina Türkmenistandan göni gaz satyn almaga gyzyklanma bildirýändigini ýene mälim edipdi.

XS
SM
MD
LG