Sepleriň elýeterliligi

“Täze zaman obasynda ýaşaýjy göze ilmeýär”


Aşgabadyň etegindäki Täze zaman obasy atly ýaşaýyş zolagynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlanyp, jaýlaryň ulanylyşa berlendigi dabaraly ýagdaýda yglan edildi. Bu waka döwlet telewideniýesinde hem görkezildi.

Täze zaman obasy nähili şertler bilen üpjün edilipdir? Bu ýerde kimler ýaşaýar?

Azatlyk Radiosyndan Gözel Hudaýberdiýewa bu sowallar bilen gyzyklanyp, radionyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG