Sepleriň elýeterliligi

'Agyz suwuny diňe satyn almaly bolýarys'


Suw satylýan dükan

Türkmenistanyň welaýat ýaşaýjylarynyň ençemesi öz ýaşaýan ýerlerinde hem ekinçilik, hem-de gündeki durmuş üçin suwuň gyt bolmagyndan özleriniň kösenýändigini Azatlyk Radiosyna gürrüň berýärler.

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň ýaşaýjysy Merjen hatda agyz suwuny-da satyn alyp içmeli bolýandyklaryny aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçymyz Soltan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG