Sepleriň elýeterliligi

Moskwanyň merkezinde sowet döwrüniň mejbury zähmet lagerler ulgamy – Gulaga bagyşlanan muzeý açyldy.

Döwlet tarapyndan dolandyrylýan bu dört gatly muzeýde müňlerçe adamy zähmet lagerlerine ugratmak baradaky Staliniň gol goýan görkezmeleri hem bar.

Muzeýiň audio görnüşli displeýlerini taýýarlan Lýudmila Sadownikowa: “SSSR döwri maşgala derejesinde hem terror uzak wagtlap inkär edildi. Mundan halas bolmagyň ýeke ýoly bardy, ol hem – unutmak” diýdi.

XS
SM
MD
LG