Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow Ukraina sapar eder


Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleri G.Berdimuhamedow (s) we P.Poroşenko (ç), Aşgabat

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň baharynda Ukraina sapar eder. Bu barada Ukrainanyň prezidenti Petro Poroşenko 28-29-njy oktýabr aralygynda Türkmenistana eden saparynyň yzýany aýtdy.

“Biz Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň indiki saparynyň indiki ýylyň baharynda geçirilmegi barada ylalaşdyk”, diýlip ukrain mediasynda Poroşenkonyň sözünden sitata getirilýär.

29-njy oktýabrda Aşgabatda geçirilen türkmen-ukrain gepleşiklerinde ýurtlaryň arasyndaky partnýorlygyň möhüm ugurlary hökmünde ýangyç-energiýa we transport pudaklary agzaldy. Türkmenistan Ukraina ýangyç-energiýa pudagynyň önümleriniň üpjünçiligini artdyrmaga taýýarlyk bildirdi.

Gepleşikleriň netijesinde gol çekilen dokuz dokument senagat, oba hojalygy, syýahatçylyk, diplomatiýa we bilim ugurlaryna degişli boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG