Sepleriň elýeterliligi

“Obamyzda çaga dogurmak üçin Saglyk öýi ýok"


Çaga we ene.

Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Tutly obasynda sosial hyzmatlaryň o diýen talabalaýyk däldigi habar berilýär. Bu obada çaga dogurmak üçin niýetlenen Saglyk öýi ýaly käbir zerur desgalaryň ýokdugy bellenilýär.

Tutly obasyndan özüni Şajan daýza diýip tanyşdyran 68 ýaşly pensioner zenan bu obanyň sosil meseleleri barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG