Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Günorta Sudan: Uçar heläkçiligi boldy


Orsýetde öndürilen ýük daşaýjy uçar günorta Sudanyň paýtagty Jubada heläkçilige uçrady, 23 adam wepat boldy.

Habar berilişine görä, Antonow uçary 4-nji noýabrda aeroportdan uçan wagtynda heläkçilige uçrapdyr.

Käbir maglumatlarda 40 golaý adamyň wepat bolan bolmagy mümkin diýilýär. Uçarda bolan ýolagçylaryň takyk sany entek anyk däl.

Prezidentiň metbugat-wekili Ateny Wek Ateny uçarda azyndan iki adamyň, ýagny, ekipaž agzasynyň we bir çaganyň diri galandygyny aýtdy.
Günorta Sudanyň uzak künjeklerinde ýük uçarlary köplenç ýolagçy daşaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG