Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýanyň goşuny Alepponyň ýoluny eýeledi


Aleppo barýan ýol

Siriýanyň döwlet mediasy hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini Siriýanyň merkezi bölegi bilen birleşdirýän ýeke-täk ýoly öz eline alandygyny aýtdy.

Döwlet telewideniýesiniň 4-nji noýabrda habar bermegine görä, hökümet goşuny “Yslam döwleti” topary bilen söweşlerden soň “Aleppo-Hanasser-Ithriýa-Al-Salmiýeh ýoluna doly gözegçilik edýär”.

Bu ýoluň raýatlaryň gatnawy üçin 5-nji noýabrda açyljakdygy habar berildi.
Uruşdan öň Siriýanyň ululygy boýunça ikinji şäheri bolan Aleppo gözegçilik etmek işi hökümetiň we “YD” toparyna degişli bolmadyk gozgalaňçylaryň arasynda bölünýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG