Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Göçürilen bazaryň zir-zibilleri

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda "Daýhan" bazarynyň ýumrulyp, başga ýere göçürilenine iki ýyldan gowrak wagt boldy. Emma muňa garamazdan, ýumrulan bazardaky gurluşyk galyndylarynyň, harabaçylyklaryň etrabyň merkezinde heniz hem saklanyp galýandygyny görse bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG